รพ.ยันฮีจำหน่ายดอกมะลิวันแม่

0
811
image_pdfimage_printPrint

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร โรงพยาบาลยันฮี และตัวแทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ โดยมีประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รพ.ยันฮี ร่วมกันอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2879-0300 ต่อ 10145