ยูนิเซฟออกแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ ดันองค์กรหนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน

0
554
image_pdfimage_printPrint

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2561 – เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ พร้อมจัด เสวนาพิเศษ “Mom Means Business” เพื่อผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงานหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ให้สามารถจัดเก็บน้ำนมระหว่างวันเพื่อนำกลับไปให้ลูกกินที่บ้านได้
ชมวิดีโอ https://bit.ly/2vPKJHV
องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยต่อเนื่องจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่ในประเทศไทย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีทารกเพียงร้อยละ 23.1 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่หยุดให้นมแก่ลูก คือการต้องกลับไปทำงาน โดยที่สถานที่ทำงานส่วนใหญ่ยังขาดนโยบายที่ชัดเจนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มุมนมแม่ ที่จะเอื้อให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้
นายฮวน แซนแทนเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้กล่าวในงานเสวนาว่า การได้กินนมแม่คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดของเด็ก เพราะนมแม่ปกป้องเด็กจากการเจ็บป่วย และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และมีผลต่อไอคิวของเด็กและความสามารถในการเรียนรู้เมื่อเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้แม่ออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น อีกทั้งกฎหมายไทยให้สิทธิแม่ลาคลอดได้เพียง 90 วันเท่านั้น ดังนั้น โอกาสที่แม่จะเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟจึงเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก
การเสวนาเริ่มจากการเล่าถึง ที่มาของการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงาน การทำความเข้าใจกับพนักงานและผู้บริหารให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งเสียงตอบรับจากพนักงานที่กำลังให้นมบุตรที่ได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การจัดมุมนมแม่ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นสิ่งที่ใช้งบประมาณน้อยมาก แต่ละองค์กรสามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมตามการใช้งานและสุขอนามัย สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากมุมนมแม่ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับทารก สร้างสายใยความผูกพันระหว่างแม่กับลูกและครอบครัวแล้ว ผลลัพธ์สำคัญที่สถานประกอบการต่าง ๆ จะได้รับ คือ แม่ลาหยุดน้อยลง รู้สึกดีกับองค์กร ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราการลาออกของพนักงานที่เป็นแม่ลดลง และยังลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตรพนักงานอีกด้วย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ ด้วยการแชร์คลิปวิดีโอ ( https://bit.ly/2vPKJHV ) และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ในสังคม สะท้อนให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน และผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขององค์กรต่อไป โดยสามารถติดตามข่าวสารแคมเปญนี้ ได้ที่ Facebook: UNICEF Thailand สำหรับองค์กรใดที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดหรือคำแนะนำในการเริ่มต้นจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2w9DIlo
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โทร 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org