ม.เทคโนโลยีฯพระนคร เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

0
733
image_pdfimage_printPrint

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษ เรียนรู้โมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน “กระดาษจากคันนา” ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนา ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้เข้าชมกระบวนการผลิตจริง ในโรงผลิตกระดาษแห่งที่ 3 อีกด้วย ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี