มหาวิทยาลัยแม่โจ้จับมือบจ.ไทยเมดิคัลแคนนาบิสเพื่อร่วมวิจัยกัญชง

0
857
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด พัฒนาสายพันธุ์ สารสกัด และเส้นใยจากกัญชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จับมือกับ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สารสกัดและเส้นใย จากกัญชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.หม่อมหลวง ภัทรชาติ ประวิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว การสกัด การวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพสารสกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัด และเส้นใยกัญชง ทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการบริการวิชาการซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการทั้งในประเทศไทยระดับสากลต่อไป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
และ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา