มศว เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ บนขบวน “รถไฟปู่จร”

0
440
image_pdfimage_printPrint

TK park เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ บนขบวน “รถไฟปู่จร”

จัดแสดงโดยนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ มศว

ร่วมเดินทางตีตั๋วเทียบชานชาลาขึ้นรถไฟปู่จร รับชม 22 ของสะสม พบกับผลงานสร้างสรรค์สำหรับเด็กหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือภาพเด็กปฐมวัย วรรณกรรมเยาวชน สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ซ่อนความหลากหลายอยู่ภายในตู้รถไฟของคุณปู่ยอดนักสะสม จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 19 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 – 19.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์