“ภูเก็ตไม่ทิ้งกัน”

0
303
image_pdfimage_printPrint

“ภูเก็ตไม่ทิ้งกัน”
ศูนย์การค้าจังซีลอน พร้อมเยียวยา ยกเว้นค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดเสื้อคลุมอนามัย PPE และหน้ากาก Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง

ตามที่มีประกาศเพิ่มเติมจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 3/2563 เรื่องการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มี.ค. 63 และฉบับที่ 6/2563 เรื่องขยายเวลาการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ต่างๆ นั้น
นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับร้านค้าที่ต้องปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศนั้น ทางบริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต มิได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระให้กับร้านค้า และพนักงานในช่วงที่สูญเสียรายได้ เพื่อให้กิจการยังคงดำเนินต่อไป จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณา ยกเว้นค่าเช่า สำหรับร้านค้าที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด โดยมีผลย้อนหลังตามประกาศ และสำหรับร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเปิดให้บริการได้นั้น ทางบริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดค่าเช่าให้ตามความเหมาะสมต่อไป
นายประวิช ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงเวลาที่เราทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วนของประเทศ และยังส่งผลไปทั่วโลกนั้น การช่วยเหลือและให้กำลังใจกันนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้เราทุกคนก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ โดยบริษัทฯ ยังคงยืนยันที่จะดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด แม้จะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวก็ตาม อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ทั้งในส่วนให้บริการลูกค้า (Operation) และส่วนสนับสนุนในสำนักงาน (Back Office) โดยได้จัดทำประกันสุขภาพคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ในขณะนี้กำลังเผชิญหน้าและต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยบริษัทได้รวบรวมพนักงานจิตอาสาจากทุกแผนก ช่วยกันลงมือทำหน้ากาก Face Shield จำนวนกว่า 3,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทุกคน โดยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนนึงไปแล้วให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่รองรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลป่าตอง, โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ โรงพยาบาลสนามภูเก็ต และในช่วงปลายเดือนนี้ ได้เตรียมที่จะส่งมอบชุดเสื้อคลุมอนามัย PPE จำนวนกว่า 300 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุด
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าจังซีลอน ยังคงเปิดให้บริการในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต (Big C Extra), ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหารแบบสั่งกลับ (Take Away& Delivery) และร้านขายยา ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวป่าตองทุกคน พร้อมยังคงมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ และจัดระบบ Social distancing อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างดีที่สุด นายประวิช กล่าว