ภาพข่าว : สบายสบาย สไตล์ ผ้าไทย

0
195
image_pdfimage_printPrint

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่น 1 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.จรัล กุลวณิชย์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาสถาบันการสร้างชาติ มาร่วมในงาน “ สบายสบาย สไตล์ ผ้าไทย ” ที่นำความงามของผ้าไทยมาย้อนบรรยากาศถึงความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ณ สมาคมศิษย์เก่าฯ ลาดกระบัง