พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ประกวด PIM Young Real Estate Planner Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Happy School” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และ Package ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

0
617
image_pdfimage_printPrint

พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการวางแผน การบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มาโชว์ไอเดีย ประชันความคิด ในการประกวด PIM Young Real Estate Planner Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”
ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการและพิเศษสำหรับทีมชนะเลิศ Package ศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคู่ค้าพันธมิตร ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าว่า 1,000,000 บาท

มาร่วมกันสร้างโรงเรียนแห่งความสุข โดยการจัดสรรพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ และเหมาะกับการพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในรูปแบบ “My Happy School” ที่ทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน มีสภาพแวดล้อม สังคมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อคุณภาพชีวิตและโรงเรียนที่ยั่งยืน

กติกาการเข้สร่วมประกวด
เพียงส่งคลิป VDO แนวคิดการสร้างสรรค์ My Happy School โดยการจัดสรร พื้นที่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนความยาว 5-7 นาที
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด วันที่ 25 กันยายน 2562

วันประกวด : วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.pim.ac.th/pim/event/realestateplanner2019
https://forms.gle/BQhbDMeLbwU1d5H99
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ พี่ออย หทัยรัตน์ รัตน์วุฒิกุล โทร./Line 0866707557
E-mail: hathairatrat@pim.ac.th