พีไอเอ็ม จัดเสวนาเจาะกระแสนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวปี 2020

0
852
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดเสวนา “นวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว 2020” โดยวิทยากร คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยาน และอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคุณทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและทิศทางในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว เผยแนวทางในการรับมือและปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวไทย และเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแส เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรที่จะเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ซึ่งมีทางเลือกมากขึ้น ในปี 2020 ที่ใกล้เข้ามาจึงมีองค์กรเริ่มตื่นตัว ตอบรับเทรนด์นวัตกรรมที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์ที่ปะทับใจและสะดวกขึ้นกว่าเดิม คุณทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันลูกค้าสามารถซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินได้เอง ซึ่งง่ายและสะดวกขึ้น ในฐานะที่เป็นคนกลางเรายินดีที่จะปรับตัวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงช่องทางสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับให้ลูกค้าเข้าถึงมากขึ้น ลูกค้าต้องการราคาที่อัพเดท ยุติธรรมที่สุด เราเป็นเอเจนซี่ต้องทำให้ลูกค้าสะดวกสบายและได้รับประโยชน์มากที่สุด

สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2020 ที่จะถึงนี้ คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยจะทำการตลาดแบบฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) จากช่องทางโซเชียลมีเดียมาเทียบข้อมูล เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ทำ Smart Data เปิดสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลร้านค้า ร้านอาหาร ประเพณี สถานีรถไฟ เป็นต้น และทำแผนเสริมสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว โดยการสร้างระบบนิเวศเอื้อกับนวัตกรรม ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ทางโซเชียลให้ทันสมัย พัฒนาบุคลากรให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ มีการอบรมให้ความรู้ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ เพราะรับสารได้เร็ว กระตุ้นได้ดีกว่า และร่วมมือด้านวัตกรรมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ Thailand Text Startup จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้จริง

และปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกองค์กรในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน แม้กระทั่งอุตสาหกรรมการบินที่ตื่นตัวต่อเทรนด์โลกนี้เช่นเดียวกัน น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยาน และอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนวัตกรรมกับการบินว่า นวัตกรรมสำคัญต่อระบบการบินมาก เราคือศูนย์กลางนวัตกรรมทั้งหมดของการบิน อาทิ การใช้ GPS ในการควบคุมการบิน การแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ ฟ้า ฝน ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงหลีกเลี่ยงนวัตกรรมไม่ได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยกับการใช้บริการ ต้องใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบการบริหารที่ดี เช่นระบบจัดการความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น มี Digital Platform หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลต่างๆ ของสนามบิน และเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart People ที่เก่งและสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้

เมื่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในโลกโซเชียล การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมได้พลิกโฉมวิถีการท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้ผู้หลงใหลในการเดินทางสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข่าวสารการบินได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว นอกจากความรู้ที่เหล่าวิทยากรได้มาแบ่งปันแล้ว บรรยากาศในงานยังเต็มไปด้วยบูธเครือข่ายพันธมิตรด้านการบินของพีไอเอ็ม อาทิ สายการบินนกแอร์ ไทยสมายล์แอร์เวย์ และบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้รับฟังเสวนา