พลาดไม่ได้! ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบ Online “เทคนิคการกระตุ้น การเรียนรู้ในการสอนออนไลน์” ฟรี!

0
409
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบ Online zoom ฟรี!
เรื่อง “เทคนิคการกระตุ้นการเรียนรู้ในการสอนออนไลน์”
Motivating technique for learning in online classroom
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
ผ่านระบบ Online #ZOOM
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว
อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2561 จาก สกอ. ร่วมกับ ควอท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลงทะเบียน ฟรี! รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน
คลิก https://bit.ly/SPU14-2020