ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผนึกกำลังร่วมเรียนหลักสูตร

0
183
image_pdfimage_printPrint

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผนึกกำลังร่วมเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2 สถาบันการสร้างชาติ จากซ้ายมือ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ฯพณฯ เชาวรินธร์ ลักทธศักย์ศิริ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา