ป.โท นิติฯ DPU เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ 1/62

0
660
image_pdfimage_printPrint

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1/2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ในวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเรียนในเดือน สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th/llm/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 271, 428, 574, 753