ปลากะพงยักษ์ Siam X Seabass ร่วมงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 11

0
496
image_pdfimage_printPrint

ปลากะพงยักษ์ Siam X Seabass รักคนไทยนำของดีที่ผลิตโดยคนไทย ปลากะพงยักษ์น้ำหนัก 5 กิโลกรัมขึ้นไปเนื้อปลาเกรดพรีเมี่ยม เข้าร่วมงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 11 จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในวันที่ 1-10 กันยายนนี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
พบกับเนื้อปลากะพงยักษ์ Siam X Seabass เนื้อปลาเกรดพรีเมี่ยมราคาคนไทยได้ที่โซน C บู๊ธเลขที่ 117 พร้อมพาเหรดของดีจากเมืองใต้อีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-887-5933
กำหนดการพิธีเปิดงาน วันที่ 1 กันยายน 2561
15.00 – 16.00 น. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนลงทะเบียนบริเวณงาน
16.00 – 16.20 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีถึงบริเวณสถานที่จัดงาน
16.20 – 16.30 น -พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการเปิดงาน
( คุณ ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์ ผู้ประกาศข่าว ททบ.5)
16.30 – 16.45 น – ชมการแสดงชุดศิลปวัฒนธรรม 1 ชุด
16.45 – 17.00 น -พิธีกรเชิญ ผู้อานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(นาย กมลวิศว์ แก้วแฝก) ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
17.00 – 17.40 น. -พิธีกรเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นาย กฤษฎา บุญราช) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
-พิธีกรเชิญ (ขึ้นเวที)
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาพิธีเปิดงานโดยวางป้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนเรือกอและลาจอง
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทน 4 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงาน
17.40 – 18.00 น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน (ด้านบนเวที) ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมร้านค้า/สินค้าจากจังหวัด

ลงข่าว : วันที่ 30 กันยายน 2561
ผู้ลงข่าว : Pimdawan