ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

0
266
image_pdfimage_printPrint

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
🎉 ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 🎉
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

📅 เปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 63

📄 สมัครออนไลน์และส่งเอกสาร 📄
ประกอบการสมัครทั้งหมดได้ที่
http://grd-admission.buu.ac.th

#ปริญญาโท #เรียนต่อ #รับสมัคร #ดนตรีและการแสดง #บัณฑิตศึกษา #มหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา