ประกาศผลโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ในหัวข้อ เกษียณไว อารมณ์ดี

0
569
image_pdfimage_printPrint

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com จัดเวทีนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ในหัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี” โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จาก 2 หมวดการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท รวม 15 ทีม ได้แก่ หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภท นักเรียน – นักศึกษา และประเภท บุคคลทั่วไป และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท
ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Tomato จากผลงานชื่อ ออกดอกออกผล โดย อมลวรรณ จันเพชร์ และ วิชญ์พล มีบุญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Golden Sky จากผลงานชื่อ Debt operated สุขใจไร้หนี้ โดย วีร์สุดา ตังกวย สุชาดา บุญแล และ สุธิดา ดวงรัศมี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เบาได้เบา จากผลงานชื่อ The Chess เกมกระดานชีวิต โดย พัชรพร รานอก รุจิรา ปัญญาริกานนท์ และ สุภาดา ธนะเสวี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม เบาได้เบา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงานชื่อ The Chess เกมกระดานชีวิต รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
ขณะที่ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเต่าสามขา จากผลงานชื่อ อยากเกษียณไว ให้มาหาผม โดย ธนโชติ ชำนินาวากุล และ สินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ทุนภรรยาการผลิต จากผลงานชื่อ ไอ้สิว…สยิวโลก โดย บุญญฤทธิ์ อ่อนละออ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ACTITEM จากผลงานชื่อ MY UNCLEโดย จิรธณ จิรอุดมพล รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมทุนภรรยาการผลิต จากผลงานชื่อ ไอ้สิว….สยิวโลก รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมราหูฟิล์ม จากผลงานชื่อ ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น โดย ณรงค์ เสประโคน รับเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Hierophant จากผลงานชื่อ ชีวิตต้องมีแผน โดย พลพัต สีลาพงศธร ตาธาร มาร์ และชัชนภ ธีระพงษ์ รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ถ่ายไปเรื่อย จากผลงานชื่อ The Czardas โดย อัครกมล เลิศมโนกุลชัย ศุภโชติ สุขสวัสดิ์ และ สุรดิษ สุขทรัพย์ รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม ราหูฟิล์ม จากผลงานชื่อ ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน