ปตท. รับรางวัลพระราชทาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ

0
727
image_pdfimage_printPrint

27 พฤศจิกายน 2563
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางขวา) พร้อมด้วย นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (กลางซ้าย) นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ขวา) และนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน (ซ้าย) เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับ 4 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (รางวัลพระราชทาน) ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นเลิศด้านการตลาด และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพองค์กรในภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน