บี.กริม ร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง

0
440
image_pdfimage_printPrint

บี.กริม ร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน บี.กริม และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 5 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บี.กริม มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน “โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง” ของ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) โดยมี คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย และ นายกอร์ดอน ฮอลล์ คองน์ดอนน์ เจอาร์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์องค์การ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ร่วมรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์