ธนาคารไทยพาณิชย์มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา

0
620
image_pdfimage_printPrint

-Lek

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี (ที่ 3 จากขวา) ได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณนริดา อดิเทพวรพันธุ์ ผู้จัดการธุรกิจ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธุรกิจสถาบันการศึกษาและทองคำ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนโครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนประจำปี 2558