ทีมเยาวชนจาก “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช” คว้ารางวัลชนะเลิศ CANSAT – ROCKET จากการ แข่งขัน “Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2020”

0
271
image_pdfimage_printPrint

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2020” เพื่อเฟ้นหาทีม ชนะเลิศการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) และจรวดเชื้อเพลิง น้ำตาล (Sugar Rocket) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า“การแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2020 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (สทป.) ที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้แก่เยาวชน อันจะนำไปสู่การต่อยอดในอาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในอนาคตต่อไป ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเหลือเพียง 15 ทีม มาเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่ผ่านมา”
ผลปรากฎว่า ทีม “TARA” เยาวชนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศ CANSAT-ROCKET Award จากการแข่งขัน “Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2020” ได้แก่ นายพัชรพล แก้วเนิน,
นายณัฐธัจจ์ฉิมรักษ์, นายศุภณัฐ แซ่เตื้อง ,นางสาวภัททิยา ช่วงชล และนางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ซึ่งเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทน ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน CanSatระดับนานาชาติ ณ สหพันธรัฐ รัสเซีย ต่อไป