ทรูบิสิเนส นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารในกลุ่มทรูฯ เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ จ.สงขลา รับมือเปิด AEC

0
482
image_pdfimage_printPrint

4075850177051

หาดใหญ่ 25 มีนาคม 2559 – กลุ่มทรู ได้รับเกียรติจาก คุณอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “เปิดแนวคิด เพื่อพัฒนาธุรกิจแบบผู้นำ” โดยเป็นงานสัมมนาครั้งใหญ่ของทรูบิสิเนส ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มทรูฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหาดใหญ่กว่า 200 ราย ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จ. สงขลา

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ทรูบิสิเนส โดยกลุ่มทรู ผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และนำเสนอ นวัตกรรมบริการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมแข่งขันในตลาด AEC โดย คุณศิริชัย วิวัฒน์สกุลเจริญ รองผู้อำนวยการ Digital Business Solutions บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมบรรยายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พิชิตการแข่งขันในตลาดเสรีในปี 2016

นอกจากนี้ยังเน้นมอบความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแชร์มุมมองหลากหลายจากทั้งภาครัฐ และการเงินต่างๆ เช่น นักวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้บริหารชำนาญการจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมแบ่งปัน พร้อมแชร์ประสบการณ์การใช้งานไอซีทีโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ไอซีทีเพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบผู้นำ