ททบ.5 ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
313
image_pdfimage_printPrint

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในสังคม และมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้และอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) จึงได้จัดกิจกรรม “ททบ.5 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ลงพื้นที่ เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

โดย พลโท สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกาศข่าว ททบ.5 อาทิ โอ๋-ญดา, นิ้ง-องค์กช, ยศ-ณัฏฐ์ศรุต และ เฟิร์น-สุชาดา ลงพื้นที่แจกสิ่งของในกิจกรรม “ททบ.5 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ณ ชุมชนหนองจุฬา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 180 ครัวเรือน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น จากองค์กรต่าง ๆ อาทิ สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย, กลุ่มธุรกิจ TVP, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเครื่องสำอาง BSC เป็นต้น ที่นำมาร่วมบริจาค เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ก่อนหน้านี้ ททบ.5 ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข คลายทุกข์ ชาวพหลโยธิน” บริเวณด้านหน้าสถานี เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับกิจกรรม “ททบ.5 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทางสถานีจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ตามแนวทางการดำเนินงานของสถานีในการเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง พร้อมนำคุณค่าสู่สังคมไทย