ททบ. เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหาร ที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

0
575
image_pdfimage_printPrint

พลโท สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในกิจกรรม “มอบเงินบริจาค และให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาส ททบ. ครบรอบปีที่ 62 ในวันที่ 25 มกราคมนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้ประกาศข่าว และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดย พันเอก นายแพทย์ สุริยา ลือนาม รองผู้อำนวยการกองออโธปิดิกส์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยทหาร และมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผู้ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสมทบทุนเข้า มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับนำไปใช้ในกิจการต่างๆ รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

การมอบเงินบริจาค และให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ทางสถานีฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง ททบ. ยังคงยึดหลักการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางของการเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง และยึดมั่นที่จะนำคุณค่าสู่สังคมไทยต่อไป