“ดีเจอ้อย” แท็คทีม ดีเจกรีนเวฟ และนักแสดงช่อง GMM25 ร่วมกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

0
626
image_pdfimage_printPrint

ถือเป็นอีก 1 กิจกรรม ในโครงการ “25กิจกรรม ทำดี…ตามรอยพ่อ” ที่คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ร่วมมือกับ ช่อง GMM25 โดยทีมดีเจคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดีเจโกเมน เรืองกิจรัตนกุล, ดีเจแบม พลาดิสัยสวัสดิ์ และทีมนักแสดงช่อง GMM25 เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ปลาย-ปัณฑา พัฒนอำไพวงศ์ นักแสดงช่อง GMM25, บอส-เสฏฐวุฒิ เนยสูงเนิน ศิลปินวง ‘โหด มัน หวาน’ พร้อมด้วยจิตอาสาจากผู้ฟังกรีนเวฟ ผู้ชมช่อง GMM25 กว่า 100 คน ร่วมทำดีตามรอยพ่อในกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ ประจำปี 2560 : เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมกันฟื้นฟูคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมตลิ่ง บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม และคลองลัดมะยม คลองบางเชือกหนัง คลองบางพรม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร
โดย “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย “ดร.รอยล จิตรดอน” กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน, ประชาชนในชุมชน, ดีเจ และนักแสดง และจิตอาสาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 500 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ฟื้นฟูคลอง ลงเรือเก็บขยะ และผักตบชวา
ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล เผยว่า “25กิจกรรม ทำดี…ตามรอยพ่อ เราตั้งใจจะเป็นผู้ให้ตลอดทั้งปี 2560 กันอยู่แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกหนึ่งมูลนิธิที่พ่อหลวงรัชการที่ 9 พระราชทานให้กับพวกเรา ก่อตั้งขึ้นในเดือนแห่งความรักด้วย วันนี้พวกเราตัวแทนจากคลื่นกรีนเวฟ,ช่อง GMM25 และอาสาสมัครทั้งชาวกรีนเวฟ ชาว GMM25 ลงเรือเพื่อจะเก็บขยะ เก็บผักตบชวากัน ทำให้ทุกคนตะหนัก รู้ รัก สามัคคี ค่ะ” ด้าน รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น เผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีมากๆ เป็นกิจกรรมที่รวบรวมหลากหลายฝ่ายมาร่วมกันทำประโยชน์ แสดงถึงพลังความสามัคคี ที่เรามีความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรัชการที่ 9 และทำตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน และรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ได้มาทำเกี่ยวกับทางด้านน้ำด้วย”
และกิจกรรมต่อไปของโครงการ “25กิจกรรม ทำดี…ตามรอยพ่อ” คือกิจกรรม “เห็นด้วยหู รับรู้ด้วยน้ำใจ” ร่วมอ่านหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Read For The Blind แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับคนตาบอดได้รับรู้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greenwave.fm และ www.gmm25.com