ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 4 ชิงทุนเรียนรู้ภาษาที่ประเทศจีน

0
389
image_pdfimage_printPrint

Better-Tomorrow_re

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จัดกิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 4 ในโครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เชิญชวนลูกหลานชาวนาหรือเกษตรกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งผลงานเรียงความหัวข้อ “ฉันจะช่วยให้ชุมชนน่าอยู่ได้อย่างไร” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อชิงทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 2-31 ตุลาคม 2558 เป็นเวลา 30 วัน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน เปิดรับผลงานเรียงความตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.DoubleApaper.com หรือโทร.085 835 3214 ,085 835 5530