ดั๊บเบิ้ล เอ รักการอ่าน เสริมสร้างสติปัญญา โครงการ 3

0
477
image_pdfimage_printPrint

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยในกิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ รักการอ่าน เสริมสร้างสติปัญญา โครงการ 3 “ มอบหนังสือให้กับ 8 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนร่วมกันเป็นผู้รับมอบหนังสือ เพื่อเข้าห้องสมุดของโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่ดี