ซีดีจี จับมือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ผุดโครงการ Code Their Dreams: Public Training

0
459
image_pdfimage_printPrint

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ “Code Their Dreams” จับมือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลอดโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง ทักษะที่ 3 แห่งโลกอนาคต 1 ใน 10 ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก มุ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง ขับเคลื่อนการศึกษาไทยพร้อมรับสมรภูมิดิจิทัล ประเดิมโครงการ Code Their Dreams: Public Training ผ่าน 4 กิจกรรม โดยได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2020

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยจากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ซึ่งชี้ให้เห็นว่า โลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทักษะด้านการโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก

“เทรนด์ดังกล่าว ชี้ชัดให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคตของตลาดแรงงาน ที่มีความต้องการจากตลาดสูงสุด กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงได้ประกาศความร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง” นายนาถ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ Public Training ได้นำร่องด้วยโครงการ In-House Public Training ผ่าน 4 กิจกรรมมุ่งไปที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และครู อาจารย์ โดยมีกิจกรรมเป็นการอบรมคอร์สเรียนต่างๆ อาทิ Scratch Program Training โดยเป็นการสอนความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch เพื่อต่อยอดในการทำแผนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ หรือการสร้างสรรค์เกมของนักเรียน, Mbot Learn & Run – Mun & Fin เพื่อเรียนรู้ประโยชน์จากการหุ่นยนต์ mbot, Sticker ®Line ให้ทุกคนสามารถทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเองได้, Thunkable สร้าง App บนมือถือแบบง่ายๆ, IoT Smart Building ควบคุมการทำงานของสิ่งรอบตัวด้วยระบบออนไลน์ โดยกิจกรรมทั้งหมดเปิดลงทะเบียนสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.codetheirdreams.com

นายนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การปูพื้นฐานด้านโคดดิ้ง ที่นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาการศึกษา และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ด้วยมองว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ล้วนได้รับการสร้างสรรค์จากโค้ดดิ้งทั้งสิ้น โดยได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2020

“กลุ่มบริษัทซีดีจีหวังจุดประกายเยาวชนไทย ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญและสนใจหาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง รวมถึงกระตุ้นให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ มุ่งรณรงค์ให้เยาวชนเกิดทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความช่วยเหลือจากครูและผู้ปกครอง ซึ่งกลุ่มบริษัทซีดีจียินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน พัฒนาเยาวชนไทย เพื่อรับต่อเทรนด์ความต้องการของตลาดเรงงาน เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัล” นายนาถกล่าวทิ้งท้าย