ช่อง 5 ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป วางมาตรการเข้มป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโควิด-19

0
654
image_pdfimage_printPrint

ช่อง 5 ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
วางมาตรการเข้มป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโควิด-19

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid 19 อยู่ในสภาวะวิกฤติ เกิดการแพร่กระจายไปในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งในหลายประเทศ ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ในส่วนของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 ผู้บริหารได้มีความห่วงใยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงครอบครัว จึงได้ออกมาตรการต่างๆ มาเป็นระยะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และ ช่อง 5 ยังได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มาโดยตลอด

ด้านบุคลากร งดการบันทึกการปฏิบัติงานผ่านระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) รณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ทุกครั้งที่ใช้ห้องน้ำหรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เช่น ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร (Social Distancing) งดการเดินทางไปต่างประเทศและประเทศกลุ่มเสี่ยง งดกิจกรรม การประชุม หรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ด้านสถานที่ การเข้า-ออกอาคารต่างๆ ให้ผ่านจุดตรวจคัดกรองเท่านั้น โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ส่วนผู้มาติดต่อราชการให้ทำการลงทะเบียนเก็บประวัติ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ การใช้ลิฟต์ จำกัดจำนวนคน และกำหนดพื้นที่ยืนในลิฟต์ให้มีระยะห่างพอสมควร ทำความสะอาดลิฟต์ทุก 1 ชั่วโมง งดรับการดูงานจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ดูแลทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือทำความสะอาดไว้บริการเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการภายในสถานที่ เช่น บริเวณประตูทางเข้า-ออก ห้องทำงาน และห้องสุขา

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรค ที่สำนักงานทุกชั้น ทุกพื้นที่ สตูดิโอต่างๆ รถ SNG รถ OB และสถานีวิทยุ

อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดปริมาณการเดินทาง ลดจำนวนครั้งในการใกล้ชิดหรือสัมผัสจากการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT ช่อง 5 จึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home) โดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ Line หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น เพื่อให้การทำงานที่บ้าน มีประสิทธิภาพสูงสุด ยังคงปฏิบัติภารกิจในการเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง ออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา

นอกจากนี้ ช่อง 5 ได้ร่วมมือกับ กองทัพบก ในการเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การทำงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ในภารกิจ “บิ๊กคลีนนิ่ง” ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งแรงใจไปถึงทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ อันแสดงให้เห็นว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ติดตามการ Live สด การปฏิบัติงานได้ทาง Facebook : TV5HD1

และประชาชนสามารถเกาะติดข่าวสาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กับทุกช่วงข่าวของ ช่อง 5 ได้ทุกวัน ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้าถึงดึกกับ ช่อง 5 ข่าวเช้า, ช่อง 5 ข่าวเที่ยง, ช่อง 5 ข่าวค่ำ, ฮาร์ดคอข่าว, จับประเด็นข่าวร้อน, ช่อง 5 ข่าวดึก และทันข่าวต้นชั่วโมง ส่วนเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมในช่วงเที่ยงกับ เวทีข่าวสุดสัปดาห์

ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่น่าสนใจของ ช่อง 5 ได้ ทั้งในแพลตฟอร์มออนแอร์ ช่อง 5 HD1 กดหมายเลข 1 และออนไลน์ Facebook – Youtube : TV5HD1 รวมถึงเว็บไซต์ www.tv5.co.th