ชนะเลิศบัญชีระดับประเทศ

0
576
image_pdfimage_printPrint

ทีม The Ranger นักศึกษาโครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 “Thailand Accounting Case Competition 2019” โดยมี ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อทีม ” The Ranger ”
1. นางสาวนันทิชา จิรัฐพิกาลพงศ์
2. นางสาวมณิภา มหัทธนากร
3. นางสาวสนิตา วิภาสดำรงกุล
4. นางสาวณิชากร สยามิภักดิ์