จัดเก็บคลังความรู้สำหรับองค์กร พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วย WISEROOM

0
20
image_pdfimage_printPrint

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน รูปแบบการทำงานในองค์กร รวมทั้งมาตรการ Social Distancing หลายองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นลักษณะ Work From Home โดยไม่จำกัดสถานที่ ทำให้การสื่อสารกลายเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำงานรูปแบบนี้ ซึ่งต้องเป็นการสื่อสารที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ดังนั้น บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาสื่อดิจิทัล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารองค์กรและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน “WISEROOM” ซึ่งเป็น Platform Corporate e-Training สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้การฝึกอบรม และข่าวสารที่จำเป็นสำหรับองค์กร พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประมวลผลการฝึกอบรม และสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอีก
โดยแอปพลิเคชัน WISEROOM จัดระบบการอบรมให้ง่ายขึ้นสำหรับองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ได้เข้ามาเรียนรู้คอร์สอบรมหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งยังมีระบบวิเคราะห์และรายงานผลการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือสมาชิก เพื่อให้องค์กรได้ตรวจดูรายงานความก้าวหน้าของผู้ใช้งานในหลักสูตรได้ด้วย และนอกจากนี้ ยังมีส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับพนักงาน ได้มีส่วนร่วมเพื่อสัมพันธภาพที่ดีของคนในองค์กร สร้างบุคลิกภาพของการกล้าแสดงออก พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพที่แข็งแกร่งให้การทำงานภายในองค์กรต่างๆ ต่อไป
ให้การอบรมและสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เพียงใช้ WISEROOM ก็จะไม่พลาดทุกการอบรมและข่าวสารต่างๆ ขององค์กร หากองค์กรใดสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wiseroom.wisdomvast.com/ หรือ โทร. 02-489-4545