คาลเท็กซ์ เพิ่มมาตรการความปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
416
image_pdfimage_printPrint

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในสถานีบริการน้ำมันและผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีมาตรการป้องกันแนะนำให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และบุคลากรหน้าลาน สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่และทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 70 % รวมไปถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ โดยบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือภายใต้โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ให้แก่เครือข่ายสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจริยธรรมของเชฟรอน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าและพันธมิตร ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่