คาลเท็กซ์ เปิดเวทีค้นหาสุดยอด นักวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
540
image_pdfimage_printPrint

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5 สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 ทีม จากการส่งแผนงานในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวคิด Smart Innovation, Smart School ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เชฟรอนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นรากฐานของการเรียนรู้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง โดยในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯ ได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้และเสริมศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งโครงการในปีนี้มุ่งเน้นเชิญชวนให้นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งแผนงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างชาญฉลาด ภายใต้แนวคิด “Smart Innovation, Smart School” เข้าร่วมประกวดเพื่อรับทุนในการจัดทำโครงการสูงสุดทีมละไม่เกิน 40,000 บาท และรางวัลสำหรับทีมที่ชนะรวมกว่า 100,000 บาท”

“หลังจากที่เปิดตัวโครงการไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งแผนงานเข้าประกวดเกือบ 50 ทีม และทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม ซึ่งทั้ง 12 ทีมดังกล่าวจะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษา ในการวางแผนกิจกรรมและลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการ รวมทั้งพัฒนาทักษะในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการผ่านกระบวนการแบบ Design Thinking ในขณะเดียวกันก็จะได้ทำความรู้จักกับที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอาสาสมัครจากเชฟรอน ที่จะช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินโครงงาน ซึ่งกิจกรรมช่วงต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นภารกิจที่ท้าทายสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกทีมที่จะได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาด้านการศึกษาและการเข้าสังคม วางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับเด็กไทยซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในการพัฒนาบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายในโครงการฯ โดยมีจิตอาสาจากมูลนิธิ EDF ทีมพนักงานและผู้บริหารจากเชฟรอน รวมถึงผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมแรงร่วมใจในการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดทำโรงเพาะเห็ด และ แปลงพืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน พร้อมทั้งบริจาคพัดลมติดเพดาน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างพอเพียงอีกด้วย”

อนึ่ง โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5 เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งสำหรับในประเทศไทยได้จัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5