คณะ ICT มหิดล ร่วมกับ DEPA เปิดอบรมหลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

0
1096
image_pdfimage_printPrint

✨ หลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”✨
เพื่อผลักดันนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในทักษะด้าน Cyber Security ผ่านการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน–หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
.
เน้นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs
.
📌กำหนดการ
อบรมทุกวันเสาร์ตามกำหนดการของแต่ละรุ่น เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ในรูปแบบ Online 2 วัน และ On-site 1 วัน
สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Cyber Security ของคณะ ICT
เริ่มอบรม 29 สิงหาคม – 21 พฤศจิกายน 2563
.
😁ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ที่เว็บไซด์ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=cybersecurity
.
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณจรัสศรี 085-123-2800 หรือ
คุณสารัชย์ 092-256-1570