คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศษฐศาสตร์

0
2719
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 9 สถาบัน จัดการประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ เป็นการปรับตัวตามสถานการณ์โควิด19 หัวข้อการประชุมวิชาการครั้งนี้คือ ‘นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มากล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นในช่วง TED TALK มีการบรรยายประเด็นพิเศษ “เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพันธุ์ วุฒิสมาชิก
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในประเด็น “เศรษฐศาสตร์กับความบันเทิง” โดยณัฐ ศักดาทร ศิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ศิลปินและนักแสดง ที่แม้จะเรียนจบมานานแล้ว แต่ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ยังติดตัวอยู่และยังได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หลักการเลือกสิ่งที่ต่าง ๆ ที่ต้องเจอในชีวิต การซื้อของ การใช้เวลาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง ก็เป็นการนำหลักเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ หรือการได้มางานเสวนาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่การเรียนเศรษฐศาสตร์ของเราจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับคนที่ได้ฟัง และเซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ศิลปิน/ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เพิ่มเติมและเห็นด้วยว่าเศรษฐศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน ทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชนได้อีกด้วย
ปิดท้ายงานในช่วงบ่าย ด้วยประเด็น “เศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: เศรษฐศาสตร์จะอยู่กับเพื่อนอย่างไร” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการตามหัวข้อ ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 7 ห้อง
สำหรับใครที่อยากจะรับชมการเสวนาประเด็นต่าง ๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook : PR ECON SWU