ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ พร้อมด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลี ในงาน “K-Food Wellness in Thailand”

0
7096
image_pdfimage_printPrint

เนื่องด้วยผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและภูมิคุ้มกันมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย จึงจัดงาน ‘K-Food Wellness in Thailand’ เพื่อส่งเสริม K-Food ที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนการส่งเสริมการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อสุขภาพ ,กิมจิ ,โสม ,ผลไม้ ,ซอสปรุงรส etc.
รายละเอียดกิจกรรม
•รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
•ให้คำแนะนำ พร้อมตัวอย่างให้ชิม อาทิเช่น โสม,ผลไม้เกาหลี
•การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (ออนไลน์) กับผู้ขายจากเกาหลี (มีล่ามแปลภาษา)
•มีหน่วยงานให้คำแนะนำการนำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลี

■ กำหนดวันจัดงาน: วันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00-17.00 น.
■ สถานที่: ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ
■ วิธีการเข้าร่วม
1) ส่งการแนะนำบริษัทเป็นภาษาอังกฤษและแจ้งสินค้าที่คุณต้องการนำเข้า
2) ชื่อผู้เข้าร่วม ตำแหน่ง

หรือ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://bit.ly/K-Food_WellnessTH2021_register

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:โทร.02-539-7294 ,083-096-7355 ,086-329-5265 ,083-096-7352
ทางอีเมล์:tasida@k-tcc.co.th ,ankarn@k-tcc.co.th

หมายเหตุ:
■ มีบริการล่ามแปลภาษา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
■ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมครวร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า