ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2019

0
446
image_pdfimage_printPrint

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ โอกาสและอุปสรรคของความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน – จีน (ACFTA) อุปสงค์และตลาดสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว