ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ “การบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET)” เพื่อสมทบทุนบริจาคให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0
746
image_pdfimage_printPrint

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการใช้งานได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาฯ จะนำเงินสมทบจำนวน 50 บาท/แบบสำรวจ (สูงสุดจำนวน 20,000 บาท) บริจาคให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จ.ระยอง ต่อไป

เริ่มทำแบบสำรวจ>> https://bit.ly/2BzfkjR

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 025625045