ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสวัสดิการสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ

0
494
image_pdfimage_printPrint

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสวัสดิการสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภายในงานท่านจะได้พบกับ..ผลิตภัณฑ์ธงฟ้าและสินค้าจากผู้สูงอายุ
ชมกิจกรรมการสาธิตศิลปะหัตถกรรมของผู้สูงอายุ
ชมนิทรรศการความเป็นมาของเมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ
การแสดงจากผู้สูงอายุ ชมบ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ
พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน
…..ฟรีตลอดงาน…..