ก.แรงงาน เตรียมจัดงาน Thailand Labour Management Award 2019

0
482
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน มุ่งยกระดับการดูแลลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและปลอดภัย 15 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการเหมาะสม สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมหลักของงานการมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการจัดงาน จากนั้นจะประกาศผลให้ทราบต่อไป ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2562