“ก้าวตาม๙”กิจกรรมรำลึกถึงรัชการที่ 9

0
291
image_pdfimage_printPrint

“ก้าวตาม ๙” …. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม โครงการ “ก้าวตาม ๙” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธาธิเบศร์ฯ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมี เด็ก เยาวชน ตัวแทนจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ พร้อมด้วยเด็กและเยาวชน ผู้พิการทางสายตา เด็กกลุ่มออทิสติก ศิลปินดารา นักร้อง และพสกนิกรทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1500 คน …. บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนได้ที่https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfwEwavCIT5rJwu1nNWVzov0_Rbtp9m5mhGaxVJ_3_u0UoTsA/formResponse