กิจกรรม “ทำดี…เพื่อแม่”

0
529
image_pdfimage_printPrint

IMG_2401

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด และ บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ทำดี…เพื่อแม่” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งภายในกิจกรรมพนักงานได้นำสิ่งของและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นของใหม่ รวมทั้งเสื้อผ้าและของใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำมาบริจาคให้แก่ “บ้านพักฉุกเฉิน” ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558.

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.Firevictor.co.th