การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ Social Manners

0
598
image_pdfimage_printPrint

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ
Social Manners

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับมารยาทสากลรวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในระดับนานาชาติได้อย่างไม่เคอะเขิน

เนื้อหาหลักสูตร
– การพัฒนาบุคลิกภาพ
– ทักษะการสื่อสาร
– การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
– การทักทายและการต้อนรับ
– มารยาทสากล
– ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
– คนมีเสน่ห์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร
– มารยาทการรับประทานอาหาร
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้