การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมดิจิทัล

0
276
image_pdfimage_printPrint

สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน (LMCA) จัดเวทีเสวนาวิชาการ“การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมดิจิทัล” ภายใต้โครงการ Gen A(alpha) พัฒนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรม นูโว ซิตี้ บางลำพู
โดย นางสาวจงกลกร สิงห์โต นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมดิจิทัล” ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาเป็นการเสวนาเรื่อง “Gen Alpha พัฒนาการสมวัยด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” และมีการนำเสนอสื่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้จัดหา ผลิต และนำไปใช้ในการเสริมสร้างประสบการณ์และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ ด้วย โดยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 8 พื้นที่ที่ร่วมนำเสนอสื่อ กิจกรรม และเสวนาได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีนา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชนหมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส โดยสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ได้ที่เฟสบุค แฟนเพจ Gen Alpha