การประกอบอาหารไทย 162 ชั่งโมง

0
790
image_pdfimage_printPrint

การประกอบอาหารไทย 162 ชั่งโมง
Thai Culinary 162 hrs.
เรียนรู้การประกอบอาหารไทย แบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู
อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ และขนมไทยโบราณ
พร้อมการแกะสลักผักผลไม้ รวมถึงการวางแผนคำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ
สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชำนาญด้านการประกอบอาหารไทยโดยตรง
เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย การเลือก และการเก็บรักษาวัตถุดิบ การวางแผนรายการอาหารและการคำนวณต้นทุน การจัดภัตตาคารจำลองเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การแกะสลักผัก-ผลไม้ รูปแบบต่างๆ เรียนรู้การประกอบอาหารคาวหวานกว่า 60 เมนู

– ประเภทยำชนิดต่างๆ
– อาหารคาวต้นตำรับ
– อาหารว่างจานเด่น
– น้ำพริกชนิดต่างๆ
– ขนมจีนชนิดจ่างๆ
– ขนมหวานไทยยอดนิยม

เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี
เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2563