การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19

0
848
image_pdfimage_printPrint

“การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19”
กฎหมายโรงแรม/การตลาด การการขาย /การเงิน การบัญชี /
การบริหารบุคคล / การบริหารรายได้ /งานต้อนรับส่วนหน้า /งานแม่บ้าน
และแนวทางการรับมือในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์ตรงโดยคนโรงแรมตัวจริง!!!

***ผ่านเกณฑ์การอบรมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี
ยื่นขอจดทะเบียนผู้จัดการโรงแรมตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด

สมัคร!และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ

โทร.02-721-8469-70 ต่อ 306-133, 092-254-2018(ปู)
หรือ https://www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถนำมาให้วันที่อบรมวันแรก 13 มิ.ย.63)

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 169,000* บาท/ท่าน/หลักสูตร พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: laphatrada.pi@dtc.ac.th หรือ training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ