กสร. ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดวันที่ 4 และ 7 ก.ย. ชดเชยสงกรานต์

0
566
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ที่ยังคงค้างอีก 2 วัน
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2 วันที่ยังคงค้างอยู่ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องโดยรวมวันเสาร์อาทิตย์เป็น 4 วัน คือวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่เลื่อนประกาศวันหยุดตามประเพณีวันสงกรานต์และยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีที่เลื่อนออกไปหรือประกาศกำหนดแล้วแต่ยังไม่ครบ ขอให้ประกาศกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามหากนายจ้าง สถานประกอบกิจการ มีความจำเป็นหรือไม่ได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่ประกาศกำหนดวัดหยุดตามประเพณีไว้ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กำหนดให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาตินั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3