กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนการศึกษา นำพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

0
291
image_pdfimage_printPrint

Pic-r

ห้องสมุดนี้ให้น้อง” ฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วม 100 คน ไปร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ทาสีและปรับปรุงทัศนียภาพสนามเด็กเล่นและโรงอาหาร และปลูกผักอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน พร้อมมอบหนังสือ ชุดเครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาแก่น้อง ๆ นักเรียน รร. อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการ “ห้องสมุดนี้ให้น้อง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดย รร. อาทรสังขะวัฒนะ 2 นับเป็นโรงเรียนที่ 6 ที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้สนับสนุนห้องสมุดใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม