กรมป่าไม้ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ

0
146
image_pdfimage_printPrint

กรมป่าไม้ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ
พร้อมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่า เนื่องในโอกาส
มหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวน 101,010 ต้น 22 ชนิดพรรณไม้ และเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระชนมวาร ได้แก่ ต้นคำมอกหลวง / ทองอุไร / นนทรี / ราชพฤกษ์ / เหลืองปรีดียาธร / เหลืองเชียงราย / ทรงบาดาล / เหลืองอินเดีย / ประดู่กิ่งอ่อน / มะฮอกกานี / กฤษณา / ยางนา / ตะเคียนทอง / มะขามป้อม / มะขามเปรี้ยว / ขนุน / สะเดา / ประดู่ป่า / ชมพูพันธุ์ทิพย์ / พะยูง / ขี้เหล็ก / และต้นขี้เหล็กอเมริกัน
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถเดินทางเข้ามารับได้ด้วยตนเองที่กรมป่าไม้ เขตบางเขน ถ.พหลโยธิน ในช่วงเวลา 09.00 น.-16.30 น. ในวันราชการ ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเวลาครึ่งเดือนประชาชน
ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาขอรับกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกเป็นจำนวนมากถึง 65,553 ต้น มีประชาชนเดินทางมา
รับกล้าไม้ถึง 5,826 ราย สูงสุดมีประชาชนเข้ามารับกล้าไม้ต่อวันถึงวันละ 9,487 ต้น โดยในแต่ละวันกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าพรรณไม้ชนิดต่างๆ สลับหมุนเวียนแตกต่างกันไป เพื่อให้ประชาชนได้รับกล้าไม้ดอกสีเหลืองหลากหลายชนิดพรรณ จากสถิติที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจขอรับกล้าไม้ดอกสีเหลืองสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้นทองอุไร ทรงบาดาล และต้นราชพฤกษ์ เนื่องจากพรรณไม้เหล่านี้มีการเจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาศสูง
อีกทั้งออกดอกเร็ว จึงเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นพิเศษ สำหรับในอีก 15 วันก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นเดือนมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ยังคงเตรียมกล้าไม้
สีเหลืองอีกมากมายในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจได้มาขอรับกล้าไม้ไปปลูกเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลดังกล่าว
นางอำนวยพร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากกิจกรรมการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯ กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สถานีและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ
จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดได้ขอรับกล้าไม้ไปปลูกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่มีความสนใจต้องการเพาะกล้าไม้เอง กรมป่าไม้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ได้จากแหล่ง
แม่ไม้พันธุ์ดี มีคุณภาพจากป่าธรรมชาติและสวนป่าที่ได้รวบรวมไว้เป็น “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม้” เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้กว่า 80 ชนิด เช่น พะยูง ชิงชัน แดง ประดู่ มะค่าโมง เป็นต้น ให้ประชาชนที่สนใจต้องการเพาะเมล็ดไม้เอง โดย
กรมป่าไม้จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สอนเทคนิควิธีการเพาะเมล็ดไม้ชนิดต่างๆ ให้กับประชาชนฟรีอีกด้วย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและสร้างอาชีพในการเพาะกล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

“ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนกรกฎาคม กรมป่าไม้
ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 10 ล้านต้น ผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกต้นไม้ลงบนผืนดินไทยด้วยกัน” โฆษกกรมป่าไม้ กล่าว