“TIC ไทยประกันภัย” มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียน จ.เชียงใหม่

0
47
image_pdfimage_printPrint

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน TIC ไทยประกันภัย มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในอ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับเยาวชน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่คนในชุมชน
โอกาสนี้ TIC ไทยประกันภัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยนายาง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมถวายเงิน จำนวน 100,000 บาท สร้างกุฏิให้แก่พระสงฆ์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในปฏิบัติศาสนกิจ
###

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด