1

พิธีเปิดงาน มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2558 โดย สำนักงาน ก.พ.

OCSC2015_Openning_TH_re

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. (กลาง) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาระบบราชการ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ (ที่1 จากซ้าย) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ (ที่2 จากซ้าย) ผอ.ศูนย์ นักบริหารระดับสูง นางศรีสมร กสิศิลป์ (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางเฉลิมศรี สงค์ประเสริฐ (ที่1 จากขวา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ (ที่4 จากขวา) ผอ.ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ร่วมงาน

งานมหกรรมการศึกษาต่อประเทศ ปี 2558 (OCSC International Education Expo 2015) จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ 300 แห่ง 20 ประเทศ มาแนะนำหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรงจากทั้งภาครัฐ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน