1

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13.30 – 16.00 น.
โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Takao Onoye, Ohsaka University, Japan
Prof. Akira Taguchi, Tokyo City University, Japan
Prof. Yoshikazu Miyanaga, Hokkaido University, Japan
Room IT405, ICT Building, Mahidol University (Salaya Campus)
ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน สามารถดูได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=how-to-write-quality-papers